Kvalitetsprodusent av jord

Matjordeprodusenten AS er en kvalitetsprodusent av jord. Vi leverer jordtyper av ulik kvalitet og til forskjellige bruksområder. Nedenfor følger en oversikt over de forskjellige jordtypene som vi leverer og bruksområdene.

Kontakt Matjordeprodusenten AS for mer informasjon om våre forskjellige typer av jord.

Matjord, plenjord og plantejord

Vi leverer i all hovedsak 2 typer matjord (vekstjord). Det er plenjord og plantejord. For "krevende kunder" med spesielle behov for matjord av ekstra god kvalitet leverer vi dette på bestilling. Plenjord er jord som er ekstra godt egnet som plen. Plenjord inneholder 50 % sand og tåler mye "tråkk".
Det spesielle med plantejord er at denne jorda innholder 60 % torv. Dette øker vekstmulighetene for plantene.

Dekkbark, kabelsand og greenmasse

Funksjonen til dekkbark av furu er for å holde på fukt. I tillegg er dekkbark pent å se på. Kabelsand benyttes til overdekking og beskyttelse av kabler. Greenmasse leveres på forespørsel. Ferdigplen leveres av vår samarbeidspartner Norsk Ferdigplen AS.

Transport av jord

I tilleg til produksjon av ulike typer jord, kan vi også sørge for transport av jorda. Leveranse av jorda leveres enten med tipp, kran eller grabb. Dette sørger for at vi kommer til på vanskelige steder som gjerder og murer.

Kontakt

Produksjonsadresse
Trondheimsveien 197,
Berger, 2016 Frogner

Postadresse
Matjordprodusenten AS
1960 Løken, Aurskog-Høland

Tlf.: 924 82 808

Se kart