Jordforbedring

Jordforbedring av ulike typer jord er et fornuftig tiltak for gartnere, landskapsarkitekter og "seriøse amatører". Jordforbedring er absolutt et tiltak hvis man er seriøst opptatt av kvaliteten på matjord. For plantedyrking er det viktig at jorda har god gjennomtrengelighet. Tunge jordarter og leire har ofte tett vanntilførsel. I tillegg kan for lite luft gjøre at røtter mistrives, eller dør.

Jordforbedring utføres ved enkle grep. Tilsetting av kalk forbedrer jordstrukturen og reduserer surhetsgraden. Tilsetting av små stener, eller grus kan også forbedre kvaliteten på jorden. Tilsetting av sand kan også øke kvaliteten på dreneringen.
Våre jordprodukter holder genererelt høy kvalitet. Men trenger du som kunde jord av ekstra høy kvalitet kan jordforbedring av et av våre standard produkter være en løsning. Vi forbedrer selvfølgelig jorda for deg.

Kontakt Matjordeprodusenten for mer informasjon om jordforbedring.

Kontakt

Produksjonsadresse
Trondheimsveien 197,
Berger, 2016 Frogner

Postadresse
Matjordprodusenten AS
1960 Løken, Aurskog-Høland

Tlf.: 924 82 808

Se kart